614-288-6511


Calendar 2016 - 2017

August 15-19   Open House (at Corinth)   3:00-6:00
9/6/2016   First day of class!   Dancerz Open
9/9/2016   SMSD Closed    Dancerz Open
10/14/2016   SMSD Closed   Dancerz Open
10/21/2016   SMSD Closed   Dancerz Open
10/31/2016   Halloween   Dancerz Open til 6:00
11/11/2016   SMSD Closed   Dancerz Open
November 23-26   Thanksgiving Break   Dancerz Closed
12/1/2016   Corinth Tree Lighting   Time TBA
12/2/2016   Showcase Rehearsal   Time TBA
12/3/2016   Showcase Rehearsal   Time TBA
12/3/2016   Showcase Performance   Time TBA
12/22/2016-1/3/2016   SMSD Closed – Winter Break   Dancerz Closed
1/13/2016   SMSD Closed   Dancerz Open
1/16/2016   SMSD Closed    Dancerz Open
1/27/2016   SMSD Closed   Dancerz Open
2/3/2016   SMSD Closed   Dancerz Open
2/17/2016   SMSD Closed   Dancerz Open
2/20/2016   SMSD Closed   Dancerz Open
3/10/2016   SMSD Closed    Dancerz Open
March 13-19   Spring Break   Dancerz Closed
4/14/2016   SMSD Closed    Dancerz Open
5/5/2016   SMSD Closed   Dancerz Open
May 8-13   RECITAL WEEK   Times, Dates TBA
May 15-20   Picture Week   During Class Times
5/29/2016   Memorial Day   Dancerz Closed
6/3/2016   Last Day of Class!   Dancerz Open